[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2020.11.12 17:43
webmaster@nuug.no

NUUG - Norwegian UNIX User Group

Hvem er vi, hva står vi for, hvorfor og hvordan blir du medlem?

Last ned vår brosjyre i PDF-format. Brosjyren kan også bestilles på papir fra sekretariatet.

Formål

NUUG er en ikke-kommersiell forening som arbeider for utbredelse av UNIX-liknende systemer, fri programvare og åpne standarder i Norge. Foreningen ble dannet i juni 1984, da med formål å stimulere til økt interesse og bruk av UNIX, samt å skape gode vilkår for utveksling av informasjon og erfaring mellom brukere. NUUG er tilknyttet USENIX som en nasjonal gruppe. I tillegg fungerer NUUG som kontaktorgan mot andre internasjonale grupper og organisasjoner med tilsvarende interesseområder.

Medlemmer

Foreningen har to medlemskategorier; personlige medlemmer og firmamedlemmer. Firmamedlemskap dekker firmaet samt inntil 3 personmedlemmer. I tillegg kan firmaet nyte godt av de medlemsfordeler som til enhver tid gjelder for firmamedlemmer.

Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 117 56.5% Medlem under bedrift
  50 24.2% Personlig medlem
  35 16.9% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 207 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.9 år

Personer fordelt på fylke (totalt 207):

 116 Oslo (56.04 %)
 23 Akershus (11.11 %)
 14 Rogaland (6.76 %)
  8 Sør-Trøndelag (3.86 %)
  7 Østfold (3.38 %)
  6 Buskerud (2.90 %)
  6 Hordaland (2.90 %)
  6 Vestfold (2.90 %)
  5 Aust-Agder (2.42 %)
  3 Nordland (1.45 %)
  3 Oppland (1.45 %)
  3 Sogn og Fjordane (1.45 %)
  3 Telemark (1.45 %)
  3 Ukjent/Utlandet (1.45 %)
  1 Nord-Trøndelag (0.48 %)

Medlemsfordeler

Medlemsmøter

Medlemsmøter arrangeres omtrent en gang i måneden. Aktuelle temaer er systemadministrasjon, internet-relatert teknologi og bruk, distribuerte-systemer, programutikling og grafiske brukergrensesnitt. Vanskelighetsgraden varierer fra introduksjoner for brukere til avanserte emner for spesialister. Leverandører av UNIX maskiner og programvare har også fått anledning til å presentere spesielt interessante produkter og løsninger. Disse møtene danner også en ypperlig anledning til å utveksle erfaringer og å knytte verdifulle kontakter.

Aktuelle medlemsmøter er annonsert i kalenderen.

Seminar/kurs

USENIX

USENIX er foreningen for avanserte databehandlingssystemer. Siden 1975 har USENIX vært møteplass for ingeniører, systemadministratorer, forskere og teknikere som arbeider med den mest avanserte teknologien i databehandlingens verden. USENIX har sin base i USA og har medlemmer over hele verden.

NUUG har siden midt på 1990-tallet hatt en avtale om distribusjon av bladet ;login: til medlemmene. Denne avtalen er fra januar 2002 utvidet til å omfatte fullt "affiliate" medlemskap i USENIX for alle NUUG-medlemmer. Dette medlemskapet gir alle rettigheter som ligger i et direkte, personlig medlemskap i USENIX, med unntak av stemmerett på USENIX' årsmøte.

Fra 2008 er det mulig å tegne personlig medlemskap i NUUG uten USENIX-medlemskap, også som student. Dette tilbudet er opprettet for å kunne tilby en rimeligere inngangsbillett til NUUG-aktivitetene. Vi anbefaler medlemmene å tegne fullt medlemskap for å kunne dra nytte av de internasjonale kontaktene via USENIX og ikke minst det høyt verdsatte fagbladet ;login: som følger det komplette medlemskapet.

;login:

Som del av medlemskapet i NUUG og USENIX får alle medlemmene som har USENIX inkludert i medlemskapet tilsendt bladet ;login: direkte fra USA 4 ganger i året. Bladet er et fagtidsskrift på høyt nivå og inneholder tekniske artikler innenfor en lang rekke områder, såvel som tips om systemadministrasjon og organisering av arbeidsplassen. Bladet inkluderer bokomtaler, sammendrag av USENIX konferanser og andre konferanser av interesse for profesjonelle innen databehandling, samt nyheter om USENIX.

I tillegg til papirutgaven har også medlemmene tilgang til elektroniske utgaver av alle artiklene, samt til bakgrunnsmaterialet fra alle konferansene, ved hjelp av sitt medlemsnummer og et tildelt passord. Dette materialet gjøres tilgjengelig for ikke-medlemmer først ett år etter publisering.

EUUG/EurOpen

NUUG var opprinnelig norsk nasjonal gruppe innen EUUG, senere EurOpen og utgjør nå, etter at EurOpen ikke lenger eksisterer som organisasjon, del av et uformelt europeisk fellesskap av likeartede organisasjoner.

Se noen av de nasjonale gruppenes sider: Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Nederland.

Internett

NUUG startet EUnet Norge (senere en del av KPNQwest, som i Norge nå er overtatt av Catch Communications) i 1993 etter å ha drevet UUCP baserte mail og news tjenester for medlemmene siden 1985. EUnet var en av de første som kunne tilby Internett kommersielt i Norge. Salget av selskapet i 1998 ga NUUG en større ekstraordinær inntekt. Denne formuen er siden år 2000 plassert i en egen stiftelse opprettet av NUUG (NUUG Foundation). Stiftelsen arbeider for å fremme utviklingen av en åpen infrastruktur for digital bearbeiding, lagring og utveksling av informasjon. Dette vil i praksis si utdannelse, forskning, utvikling og folkeopplysning innen det som idag ofte betegnes som "Open Source" bevegelsen.

NUUGs websider og øvrige elektroniske tjenester holder idag til på en egen server som er plassert hos Universitetet i Oslo. Denne serveren gir også plass for en rekke websteder og aktiviteter fra samarbeidende grupperinger.

Medlemsutsendelser

Informasjon til medlemmene sendes i første rekke elektronisk, via e-post-listen medlemmer@nuug.no og legges ut på www.nuug.no.

Kontingent

Kontingentsatser i norske kroner:

NB Ny utvikling: Det blir slutt på inkludert medlemskap i USENIX for NUUG og andre lokale foreninger fra 1.1.2021. Kontingentsatsene vil bli fastsatt på nytt. Det er innkalt til ekstraordinært årsmøte 2020-12-02 for å bestemme nye satser.

Kategori medlemskap 2020 2021 Forslag
Firmamedlem 5000 5700 2400
Personmedlem tilknyttet firma, pr. medlem ut over 3 1300 1520 400
Personlig medlem 1365 1590 410
Studenter 400 450 50
Personlig medlem uten USENIX 410 410 Utgår
Studenter uten USENIX 50 50 Utgår

Sekretariat

Ønsker du å melde deg inn i NUUG, har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med NUUG's sekretariat. Kontaktinformasjon finner du på kontaktsiden.

Innmelding og henvendelse kan også skje via vårt kontaktskjema.

Vel møtt som medlem!