[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2021.02.04 09:05
webmaster@nuug.no

NUUG - Norwegian UNIX User Group

Hvem er vi, hva står vi for, hvorfor og hvordan blir du medlem?

Last ned vår brosjyre i PDF-format.

Formål

NUUG er en ikke-kommersiell forening som arbeider for utbredelse av UNIX-liknende systemer, fri programvare og åpne standarder i Norge. Foreningen ble dannet i juni 1984, da med formål å stimulere til økt interesse og bruk av UNIX, samt å skape gode vilkår for utveksling av informasjon og erfaring mellom brukere. I tillegg fungerer NUUG som kontaktorgan mot andre internasjonale grupper og organisasjoner med tilsvarende interesseområder.

Medlemmer

Foreningen har to medlemskategorier; personlige medlemmer og firmamedlemmer. Firmamedlemskap dekker firmaet samt inntil 3 personmedlemmer. I tillegg kan firmaet nyte godt av de medlemsfordeler som til enhver tid gjelder for firmamedlemmer.

Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  24    FIRMAMEDLEM
 112 53.3% Medlem under bedrift
  93 44.3% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.4% Æresmedlem

  13 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  66 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 54 ekstra medlemmer

Totalt 210 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.4 år

Personer fordelt på fylke (totalt 210):

 116 Oslo (55.24 %)
 18 Akershus (8.57 %)
 14 Rogaland (6.67 %)
 10 Sør-Trøndelag (4.76 %)
  9 Østfold (4.29 %)
  6 Aust-Agder (2.86 %)
  6 Buskerud (2.86 %)
  6 Hordaland (2.86 %)
  6 Vestfold (2.86 %)
  4 Ukjent/Utlandet (1.90 %)
  3 Nordland (1.43 %)
  3 Oppland (1.43 %)
  3 Sogn og Fjordane (1.43 %)
  3 Telemark (1.43 %)
  2 Nord-Trøndelag (0.95 %)
  1 Møre og Romsdal (0.48 %)

Medlemsfordeler

Medlemsmøter

Medlemsmøter arrangeres omtrent en gang i måneden. Aktuelle temaer er systemadministrasjon, internet-relatert teknologi og bruk, distribuerte-systemer, programutikling og grafiske brukergrensesnitt. Vanskelighetsgraden varierer fra introduksjoner for brukere til avanserte emner for spesialister. Leverandører av UNIX maskiner og programvare har også fått anledning til å presentere spesielt interessante produkter og løsninger. Disse møtene danner også en ypperlig anledning til å utveksle erfaringer og å knytte verdifulle kontakter.

Aktuelle medlemsmøter er annonsert i kalenderen.

Seminar/kurs

USENIX

USENIX er foreningen for avanserte databehandlingssystemer. Siden 1975 har USENIX vært møteplass for ingeniører, systemadministratorer, forskere og teknikere som arbeider med den mest avanserte teknologien i databehandlingens verden. USENIX har sin base i USA og har medlemmer over hele verden.

NUUG hadde siden midt på 1990-tallet en avtale om distribusjon av fagbladet ;login: til medlemmene. Denne avtalen ble fra 2002 utvidet til å omfatte medlemskap i USENIX for medlemmene ved at NUUG fikk status som en lokal gruppe. På slutten av 2020 ble det klart at USENIX ikke lenger ønsket å ha lokale grupper med kollektivt medlemskap og denne ordninger opphørte derfor ved utgangen av 2020. Bladet ;login: forblir tilgjengelig på nett, åpent for alle.

EUUG/EurOpen

NUUG var opprinnelig norsk nasjonal gruppe innen EUUG, senere EurOpen og utgjør nå, etter at EurOpen ikke lenger eksisterer som organisasjon, del av et uformelt europeisk fellesskap av likeartede organisasjoner.

Se noen av de nasjonale gruppenes sider: Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Nederland.

Internett

NUUG startet EUnet Norge (senere en del av KPNQwest, som i Norge nå er overtatt av Catch Communications) i 1993 etter å ha drevet UUCP baserte mail og news tjenester for medlemmene siden 1985. EUnet var en av de første som kunne tilby Internett kommersielt i Norge. Salget av selskapet i 1998 ga NUUG en større ekstraordinær inntekt. Denne formuen er siden år 2000 plassert i en egen stiftelse opprettet av NUUG (NUUG Foundation). Stiftelsen arbeider for å fremme utviklingen av en åpen infrastruktur for digital bearbeiding, lagring og utveksling av informasjon. Dette vil i praksis si utdannelse, forskning, utvikling og folkeopplysning innen det som idag ofte betegnes som "Open Source" bevegelsen.

NUUGs websider og øvrige elektroniske tjenester holder idag til på en egen server som er plassert hos Universitetet i Oslo. Denne serveren gir også plass for en rekke websteder og aktiviteter fra samarbeidende grupperinger.

Medlemsutsendelser

Informasjon til medlemmene sendes i første rekke elektronisk, via e-post-listen medlemmer@nuug.no og legges ut på www.nuug.no.

Kontingent

Kategori medlemskap 2020 2021
Firmamedlem 5000 2400
Personmedlem tilknyttet firma, pr. medlem ut over 3 1300 400
Personlig medlem 1365 410
Studenter 400 50

Merknad: Medlemskap i USENIX faller bort fra 1.1.2021, derfor er kontingentsatsene lavere i 2021.

Kontingent for inneværende år faktureres ved innmelding og senere i begynnelsen av året. Ved innmelding etter 1. juli betales halv kontingent. Medlemskapet er gyldig når betaling er mottatt og styret har behandlet innmeldingen.

Utmelding må skje skriftlig og gjelder fra kommende årsskifte. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Sekretariat

Ønsker du å melde deg inn i NUUG, har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med NUUG's sekretariat. Kontaktinformasjon finner du på kontaktsiden.

Innmelding og henvendelse kan også skje via vårt kontaktskjema.

Vel møtt som medlem!