[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2016.10.24 19:08
webmaster@nuug.no

NUUG - innmelding og henvendelse

Hvis du søker om medlemskap, vennligst fyll nøye inn alle adresse-opplysninger. Husk epost-adresse.

Lar du feltet "E-post-liste" stå markert ved siden av e-post adressen, blir den lagt til mailinglisten som benyttes for utsendelse av medlemsinformasjon. Merk at invitasjoner til møter og lignende ikke sendes ut med post, kun på epost-listen og på www.nuug.no. Se informasjon om epostlister hvis du ønsker å fjernes fra mailinglisten, eller utføre andre endringer. Navnet på listen er "medlemmer".

Ønsker du å opptas som studentmedlem, må studiested oppgis, og kopi av studentbevis må sendes sekretariatet ved innmelding. Kopien sendes som innscannet bilde-vedlegg i en e-post til sekretariat@nuug.no. Studentmedlemskap forutsetter at studiet er hovedbeskjeftigelse. Tar du eksamen i vårsemesteret får du likevel studentpris for hele året. Gi oss beskjed når studiet avsluttes og hvilken type medlemskap som ønskes videre. Det kan kreves innsending av nytt studentbevis for å beholde studentmedlemskap over flere år.

Bedrifter har rett til å ha opptil 3 navngitte personmedlemmer knyttet til sitt medlemskap (hovedkontakt pluss ytterligere to navn kan oppgis). Ønsker flere navngitte personer tilknyttet bedriftsmedlemskapet, kan disse opptas med et tillegg i kontingenten. Oppgi eventuelt flere navn i beskjedfeltet.

Opplysninger om medlemskapskategorier og priser finner du her. Medlemskapet er gyldig når styret har behandlet opptaket og kontingenten er betalt.

Ønsker å bli medlem: Bedriftsmedlemskap
Personlig medlemskap
Studentmedlemskap
Personlig medlemskap uten USENIX
Studentmedlemskap uten USENIX
Annen henvendelse: Kontakt meg
Oppdatering av (epost-)adresse(r)
Se beskjed nedenfor
Firma (bedriftsmedlem):
Organisasjonsnummer (kreves for EHF-faktura):
Fakturareferanse (kreves for EHF-faktura):
Navn (hovedkontakt for bedrift):
NavnE-postE-post-liste?
1:
Adresselinje 1:
Adresselinje 2:
Postnummer og -sted
Telefon:
Personmedlem nummer 2 og 3 for bedriftsmedlem:
NavnE-postE-post-liste?
2:
3:
Skole/universitet (studentmedlem):
Hvordan ønsker du å motta faktura: E-post
EHF-faktura
Post
Beskjed eller tilleggsopplysninger
Vennligst tast inn teksten «NUUG»
for å bevise at du ikke er en spambot