NUUG og HiOs
pris for fremme av fri programvare
i Norge
2006

NUUG HiO

Sted: Høgskolen i Oslo, Festsalen, Anna Sethnes hus
Dato: 26. oktober 2006
Tid: 17:00

`"

Prisen for fremme av fri programvare

For femte gang i Norge deles det ut en pris for fri programvare, dvs. programvare hvor brukerne har fullt innsyn og kontroll. Fri programvare er mest kjent gjennom operativsystemet Linux, som gir en enorm base med programvare som er rimelig å ta i bruk - og som kan lastes ned helt gratis fra Internett.
Prisen er et stipend på 30.000 kroner fra NUUG pluss diplom og vase fra Høgskolen i Oslo. Den går til prosjekter eller personer i henhold til utvalgskriteriene som ble vedtatt av NUUG-styret 13. mai 2002. Årets pris deles ut på et arrangement ved Høgskolen i Oslo torsdag 26. oktober kl. 17.00.
Utvalgskriteriene lyder:
Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til utviklingen av, eller fremmet bruk av
Enhver kunne nominere, og innen nominasjonsfristen 5. oktober hadde det kommet inn 25 forslag til kandidater. Informasjon om prisen ble spredt så vidt som mulig. Invitasjon til å nominere ble lagt ut på norske e-post-lister og nyhetsgrupper om fri programvare.
Juryen er utpekt av NUUG-styret og består av representanter fra initiativtakerne og tidligere vinnere.

Fri programvare

Hva er fri programvare? Fri programvare er programvare laget med fullt innsyn for alle. Brukere står fritt til å benytte programvaren som de vil og så mye de vil. De får tilgang til kildekoden, slik at eventuelle feil raskere oppdages og fikses, og forbedringer kan programmeres av brukere selv. Programvaren er som oftest gratis, og leverandører tjener heller penger gjennom brukerstøtte og opplæring.
Fri programvare er miljøskapende og har både pedagogiske og praktiske fordeler for de involverte. Fri programvare gir ofte en inngangsbillett til teknologi helt i forkant av utviklingen. Det fører til stabile, kvalitetssikrede systemer gjennom en fagfellevurdering, det vil si at andre programmerere gir kildekoden kritisk gjennomsyn.

Åpne standarder

En åpen standard er en spesifikasjon som er offentlig tilgjengelig, ikke har begrensninger når det gjelder å ta i bruk standarden og der vedlikeholdet av standarden foregår i et offentlig forum åpent for alle som ønsker å delta. Det er en ekstra fordel hvis spesifikasjonen er tilgjengelig kostnadsfritt på Internet, slik at alle som vil ta den i bruk har enkel tilgang til den. Spesifikasjoner med disse egenskapene gir leverandøruavhengighet og gode vilkår for samvirke på tvers av produkter.

Generelt om kandidatene

I år har det vært en solid økning i antall nominerte. En stigning på nesten 50 prosent i forhold til i fjor gjør at juryen har hatt en svært utfordrende jobb med å velge årets vinner. Kandidatene kommer fra hele landet, fra det offentlige og det private næringsliv.
Noen har gjort fri programvare til sitt levebrød, mens andre driver med fri programvare på hobbybasis. Her er både folk som er glødende entusiastiske for fri programvare, og folk som velger fri programvare utelukkende utfra forretningsmessige vurderinger. Alle er de med på å forbedre IT-bransjens kår i Norge, og bidrar til å lage teknisk gode løsninger vi alle kan få glede av.

Årets utdeler:
Jørund Leknes, politisk rådgiver i fornyingsdepartementet

Jørund Leknes fra SV deler ut prisen på vegne av fornyingsminister Heidi Grande Røys.  Mange politiske rådgivere er generalister og har mer kompetanse på politikk generelt, enn på et fagområde som IT-politikk.  Dette er ikke tilfelle med Jørund!  Han har programmert siden han var 14, og behersker språkene C, Java og C++.  Han er ikke bare dyktigere til å programmere enn alle de andre i det politiske miljøet på Stortinget og rundt regjeringen.  Hvis vi skal dømme etter resultatene i NM i programmering, så er han bedre enn de fleste: Han har nemlig havnet blant de ti beste i NM i programmering hele fire ganger.
Dyktighet i programmering alene er ikke nok for å bli headhuntet som politisk rådgiver i en alder av 23 år, slik Jørund ble høsten 2005.
Til tross for sin unge alder, har han allerede betydelig erfaring fra det politiske systemet.  Han deltok f.eks. i finanskomiteen på Stortinget som 20-åring (som vara for Øystein Djupedal). Men for NUUG-medlemmer er det kanskje mer interessant å merke seg at han i forrige stortingsperiode gjorde seg bemerket med flere spørsmål om fri programvare i Stortingets spørretime. Jørund ledet også IKT-utvalget i SV som skisserte tiltak for å gjøre Norge til en ledende IKT-nasjon.
Det er ikke første gang Jørund deltar på utdelingen. I fjor holdt han et innlegg som bl.a. vektla viktigheten av åpne standarder og fri programvare da han beskrev SVs IT-politikk.

Informasjon om kandidatene

Bergen kommune

Bergen Kommune har med suksess tatt i bruk Linux på tjenermaskiner ved å bytte ut gamle unix-løsninger. Denne innsatsen har skapt mye oppmerksomhet rundt fri programvare i media, og gjort flere klar over at Linux som tjenersystem brukes av større offentlige aktører. De har også sett på muligheten av å bruke Linux på skrivebordet, uten å konkludere så lagt.

Børre Ludvigsen og Audun Vaaler

Børre Ludvigsen har ledet, og Audun Vaaler vært prosjektmedarbeider, i Høgskolen i Østfolds arbeid med multimediaprosjekter og audio/video-publisering over Internet med bruk av åpne standarder og fri programvare. Dette har gjort alle NRKs radio- og TV-sendinger og alle møter på Stortinget tilgjengelige på internett i åpne standardiserte formater. HiØ arbeider nå for at norsk film skal bli elektronisk tilgjengelig i åpne standarder, og deltar i offentlig diskusjon for å fremme åpne standarder.

Dag Asheim

Dag Asheim var den første til å satse kommersielt på Linux i Norge da han startet Linpro i 1995. Han har lang erfaring som med utvikling av fri programvare, og har bidratt til å sette fri programvare på dagsorden i Norge med sin utrettelige innsats for å promotere temaet i alle mulige sammenhenger og anledninger.

Dag-Erling Smørgrav

Dag-Erling Smørgrav er en sentral bidragsyter i FreeBSD-prosjektet. Han har vært med å stifte Oslo FreeBSD User Group, nå sammenslått med Norwegian BSD User Group. Han har i det siste jobbet med Varnish og med MultiFrame, et rammeverk for tynnklienter.

David Elboth

David Elboth var med som skribent i starten av LINUXmagasinet, har fast spalte i PCWorld sin Linux-skole, har skrevet 2 Linux-læringshefter og 3 ulike Linux-bøker i flere opplag, blant annet «Boken om Linux», som har solgt i 20.000 eksemplarer i Norge og i tillegg er oversatt til amerikansk og svensk; «The Linux Book» og «Grunderne i Linux». Elboth har videre jobbet i Red Hat sitt Betatestprogram og har holdt foredrag rundt om i det ganske land om fri programvare.

Elektronisk Forpost Norge (EFN)

Arbeidet med åpne standarder har stått sentralt i EFN helt siden stiftelsen i 1991. EFN er en sterk støttespiller for fri programvare, og er et samlende miljø for folk som er opptatt av og jobber med dette. Særlig for dem som er opptatt av de politiske, sosiale, kulturelle og organisatoriske aspektene ved åpne standarder og fri programvare.
EFN har etablert seg i media med hyppige referanser og uttalelser, og er idag blitt et forum som journalister og mediefolk henvender seg til. EFN blir nå rutinemessig invitert til konferanser, høringer, uttalelser osv. Det politiske miljøer i Norge er oppmerksom på og anerkjenner EFNs rolle som rettighetsorganisasjon og forkjemper for brukeres og forbrukeres interesser.

Geir Isene

Geir Isene er gjennom sitt firma FreeCode bindeledd mellom bedrifter og utviklere av fri programvare, ved å formidle penger og oppdrag fra bedriftene til utviklingsmiljøer og prosjekter for fri programvare. Han arbeider også for åpne standarder i mange ulike sammenhenger og organisasjoner.

Herman Robak

Herman Robak har i lang tid videofestet foredrag, paneldebatter, gjesteforelesninger og arrangementer for NUUG, EFN, Skolelinux og flere. Fri programvare-miljøet i Norge har fått bygget opp en betydelig samling av videogrammer som er tilgjengelig for allmennheten med frie lisenser.

Jon Lech Johansen

Gjennom sitt arbeid i MoRE-gruppen har Jon Lech Johansen vært med på å utvikle og formidle DeCSS, programvare som muliggjør avspilling av DVD-plater på datamaskiner som kjører Linux og andre frie operativsystemer.
Johansen har nylig markert seg som aktivist mot DRM-kontrollteknologi som fraraner kunder og brukere deres rettigheter, og har flere ganger «åpnet» Apples hemmelige filformater for Apples kunder og brukere. Ved å lage flere løsninger for å åpne krypteringen av musikk i iTunes-filer kan kopi- og avspillingssperrene i musikkfilene omgås, slik at lovfestede brukerrettigheter kan ivaretas og opprettholdes.

Kjetil Svalastog Matheussen

Kjetil Svalastog Matheussen er aktiv utvikler av fri musikkprogramvare for Linux, og en komponist og musiker som fremmer fri programvare-tanker og -holdninger på alle nivåer i sitt arbeid med musikk.

Kommunenes sentralforbund

Kommunens sentralforbund (KS) har vedtatt å ta i bruk fri programvare i IKT-strategien «omstilling med IKT». Ved forhandlinger om rabattavtale på IKT for kommunal sektor var tilgang til kildekode og åpne standarder en del av konkurransegrunnlaget. Det er gjennomført seminar om fri programvare med mange deltakere. Alle norske kommuner har fått et tilbud om verktøykasse for strategisk IKT-planlegging. KS publiserer jevnlige nyheter om fri programvare på sitt nettsted.

Lars Magne Ingebrigtsen

Lars Magne Ingebrigtsen har gjennom en årrekke utviklet og vedlikeholdt GNUS, som idag har global utbredelse. GNUS er en news og e-post-leser for tekstredigeringsverktøyet emacs.
Han har også startet utviklingen av verktøyet (Gmane) for å samle informasjon fra e-postlister slik at tilgjengeligheten øker og at informasjonen ikke går tapt.

Linpro

Linpro er en av Norges ledende totalleverandør innen Linux og fri programvare, og har vist at det er mulig å gjøre suksess med en forretningside som er tuftet på tjenester rundt fri programvare. De har bidratt til å snu holdninger i IKT-Norge, blant annet gjennom etableringen av Forum for fri programvare innen IKT-Norge.

LINUXmagasinet

LINUXmagasinet har blitt en vesentlig kanal som både bidrar til opplæring og formidling innad i Linux- og fri programvare-miljøene. Magasinet er også en kanal utad for å vise frem og rekruttere nye brukere til fri programvare, gjennom kontinuerlig innsats fra redaksjonen, de mange skribentene og bidragsyterne. LINUXmagasinet har etablert seg som et viktig nasjonalt forum for Linux-brukere, som PR-kanal og som en felles ressursbase for informasjon.

Nicolai Langfeldt

Han var tidlig ute med å ta i bruk Linux på Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo og har vedlikeholdt fri programvare på maskinene ved instituttet, deltatt i Linux Publicity Project (LPP) og som webmaster i Linux Norge, utviklet W3mir og vedlikeholdt Xdvik. Han er også forfatter av DNS HOWTO og «The Concise Guide To DNS and BIND» (utgitt 2000) og har holdt en rekke foredrag om DNS.

NorStella - Foundation for e-business and trade procedures

NORPRO ble etablert i 1973 etter initiativ fra Norges Eksportråd, og endret fra 2003 navn til NorStella. Oppgavene er å fremme bruk av åpne internasjonale standarder og kildekode i elektronisk samhandling og forretningsdrift. De har utviklet flere løsninger og standarder for EDI (Electronic Document Interchange), arrangerer kurs- og seminarvirksomhet for å spre kunnskaper om åpne standarder og har etablert Forum for Åpen Kildekode for å gi råd og veiledning til norske bedrifter og offentlig sektor innen dette området.

Ola Tellesbø

Ola Tellesbø er grunnlegger og leder for Norges Åpen Kanal, et prosjekt der alle skal kunne sende inn egen video og film over nettet og få kringkastet det til fjernsynsapparater i Norge. Norges Åpen Kanal arbeider for reell ytringsfrihet, deltakende demokrati og allemannsrett i fjernsyn.

Oslo Perl Mongers

Oslo Perl Mongers (Oslo.pm) er en faglig-sosial forening for alle som er interessert i programmeringsspråket Perl, og fremmer fri programvare gjennom å bygge opp og opprettholde et faglig miljø rundt dette. Oslo.pm arrangerer jevnlig sammenkomster, foredrag, seminarer og konferanser.

Per Platou

Per Platou er en musiker som fremmer åpne standarder og -formater samt «fri musikk»-filosofien i og gjennom sitt arbeid, særlig i forbindelse med prosjektene Motherboard og Nood.
Per Platou er aktiv med uttalelser i media mot musikkindustriens forsøk på å innføre tekniske og legale sperrer og proprietære formater på musikk- distribusjon. Han representerer derfor fri programvare-filosofien på et område og innen miljøer som ikke vanligvis forbindes med fri programvare og åpne standarder.

Piksel

Piksel er et initiativ fra Bergen Senter for Elektronisk Kunst (BEK) som samler sentrale utviklere av fri programvare fra hele verden for utvikling av felles standarder innenfor videoredigering og sanntids lyd- og bildemanipulering. BEK har i lengre tid arbeidet med å utvikle Møb, et program for videobehandling med fri kildekode for operativsystemet Linux. Piksel ble arrangert første gang i Bergen høsten 2003.

Runar Ingebrigtsen

Gjennom sitt firma mopo og en aktiv mediaprofil har han økt oppmerksomheten rundt fri programvare i Nord-Norge, samt bidratt til å gi det offentlige en kunnskapsrik leverandør av løsninger basert på fri programvare.

Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk

Stiftelsen organiserer og koordinerer arbeidet med å oversette kontorpakken OpenOffice.org (OOo) til bokmål og nynorsk. OOo er den ledende frie kontorpakken, og er et kryssplattformverktøy (tilgjengelig på både Mac, Linux/BSD og Windows). OOo på begge norske målformer har øket støtten for det åpne dokumentformatet ODF i Norge, og fått den ledende leverandøren av lukket kontorprogramvare til å tilby sitt produkt på nynorsk.

Systems in Motion

Trondheimsfirmaet Systems in Motion AS har gitt ut en portefølje av programvare-biblioteker som benyttes innen vitenskapelig, medisinsk og annen forskning- og ingeniør-relatert 3D-visualisering. Bibliotekene, som alle er gitt ut under fri programvarelisens, holder en høy kvalitet og har profesjonell støtte tilgjengelig. Det mest komplekse biblioteket, Coin, er en reimplementasjon av SGIs Open Inventor, og bygger både på åpne standarder som Open Inventor, OpenGL og VRML.

Varnish-prosjektet

Varnish-prosjektet har utviklet en løsning for mye brukte nettsteder som øker kapasiteten, reduserer kostnaden og forbedrer responstiden. Initiativet til løsningen ble tatt av VG, og den ble utviklet i samarbeid med FreeBSD-utviklere fra Norge og Danmark med støtte fra Linpro. Det er et godt eksempel på hvordan fri programvare kan brukes til produksjonskritiske systemer.

Øyvind Kolås

Kolås er en sentral utvikler av det frie bilderedigeringprogrammet Gimp (GNU Image Manipulation Program). Han er også utvikler av programvare for grafikk, visuell kommunikasjon og datakunst, og har hatt utstillinger med datakunst basert på fri programvare.

Tidligere vinnere

2002: Skolelinuxprosjektet

Den første prisvinneren var Skolelinux-prosjektet. I juryens begrunnelse i 2002 het det blant annet
«Med skolen som fokusområde synliggjør prosjektet hvordan fri programvare kan anvendes. Juryen anser dette som strategisk viktig, og som en prioritering som både har betydning for Norge og for bruken av åpne standarder.
Skolelinuxprosjektet har vist verdien av åpen kildekode, ved at programvaren i Skolelinux er lett å tilpasse. Dette gjelder blant annet støtten for ulike målføre som bokmål, nynorsk og samisk. Dette bidrar til å fremme de nasjonale språkene i en digital tidsalder.»
Det er verd å merke seg at Skolelinux siden 2002 har blitt tatt i bruk og har rekruttert utviklere og oversettere i en rekke land, blant annet Tyskland, Hellas, Finland, Sverige og Sør-Afrika.

2003: Trolltech AS med Qt

Vinneren i 2003 var bedriften Trolltech. I juryens begrunnelse i 2003 het det blant annet
«Gjennom årelang innsats har Trolltech utviklet Qt til et ledende produkt som har vakt internasjonal oppmerksomhet. Produktet har stor innovasjonshøyde, og muliggjør enkel og effektiv utvikling av programmer med grafiske brukergrensesnitt på multiple plattformer, fra frie til godseide operativsystemer, samt håndholdte enheter. Et eksempel på dette er den populære grafiske arbeidsflaten KDE (K Desktop Environment) som bygger direkte på Qt.
Qt utmerker seg ved å være innovativt, gjennomarbeidet og produktivitetsfremmende. Gjennom Qt har Trolltech vist at det er mulig å bygge en sunn økonomisk virksomhet på fri programvare og åpne kildekoder.»

2004: Snøfrix

I 2004 ble prisen tildelt den barne- og ungdomsorienterte Linuxdistribusjonen Snøfrix. I juryens begrunnelse i 2004 het det blant annet
«Snøfrix er en «rett fra CD»-løsning som gjør at alle som er nysgjerrig på Linux lett kan få et inntrykk av hva dette er uten å måtte installere noe som helst på egen maskin. Snøfrix-prosjektet er derfor med på å gjøre fri programvare tilgjengelig for stadig flere brukere.
Juryen finner det særlig gledelig at Snøfrix på en flott måte er med på å vise at man finner utviklere i alle aldre og av begge kjønn i miljøet som jobber med åpen programvare. Det er også imponerende at Barne- og familiedepartementet ønsker å stå som utgiver av Snøfrix når denne skal legges ut til utlån på landets biblioteker.»

2005: eZ systems

Fjorårets vinner ble eZ systems med eZ publish. I juryens begrunnelse i 2005 het det blant annet
«Med eZ publish CMS, har eZ systems vist i praksis at fri programvare, åpne standarder og GPL produktlisensiering kan fungere som basis for vellykkede kommersielle foretak i Norge. Som et av flere norske programvareselskap med internasjonal kundegruppe, har eZ systems demonstrert hvordan man danner et aktivt, levende og fungerende nettsamfunn rundt sitt produkt. Bedriften har valgt å aktivt presentere seg som et norsk selskap og som et firma som bruker åpen kildekode som grunnlag for kjernevirksomheten. I tillegg er produktet deres funksjonsrikt, teknisk avansert og lettbetjent.»

Juryen 2006

Bård Farstad

Bård Farstad representerer 2005-vinneren eZ systems, der han er en av tre grunnleggere, og i dag jobber som V.P. Business Development. Han har dataingeniørutdanning fra Kongsberg innen softwareutvikling og har også fagbrev innen elektronikk. Siden 1999 har han jobbet profesjonelt med fri programvare.

Jakob Breivik Grimstveit

Jakob Breivik Grimstveit (f. 1978) representerer 2002-vinneren Skolelinux. Han er Høgskolekandidat innen IT ved Den Polytekniske Høgskulen. Han er System Integrator ved Star Shipping i Bergen, med frie operativsystemer og webteknologi som arbeidsområde. Han har vært styremedlem i Fri programvare i skolen samt medlem i arbeidsutvalget for USENET Norge. Er også aktiv i Bergen Linux User Group.

Hårek Haugerud

Hårek Haugerud (f. 1965) er Dr. Scient. i teoretisk fysikk fra Universitetet i Oslo. Han har i mange år undervist i Linux og bruk av fri programvare ved Høgskolen i Oslo, hvor han forsker på drift av datasystemer.

Astri Kleppe

Astri Kleppe representerer 2004-vinneren Snøfrix. Hun er er teoretisk partikkelfysiker, utdannet i Norge og Sverige, med doktorgrad fra LTH i Lund. Hun er også lyriker. Hun har vært Unix-bruker i mange år, med et godt forhold til emacs og LATEX, og gjør en stadig større innsats for å gjøre livet mer brukervennlig med Snøfrix.

Knut Yrvin

Knut Yrvin (f. 1967) representerer 2003-vinneren Trolltech ASA. Han er elektroingeniør og har hovedfag i informatikk. I 2001 startet han Skolelinux-prosjektet sammen med Petter Reinholdtsen. Til daglig jobber han som Community Manager for Trolltech, med ansvar for høgskoler, universiteter og det omfattende utviklersamfunnet som bruker utviklerverktøyene Qt og Qtopia.

Om organisasjonene bak prisen

Norwegian Unix User Group

Norwegian Unix User Group (NUUG) er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for brukere av Unix-basert teknologi (Linux, FreeBSD, GNU, diverse Unix-dialekter fra HP, Sun, SGI, IBM og andre). Foreningen ble dannet allerede i juni 1984, og har som formål å stimulere til økt interesse og bruk av Unix og Unix-baserte verktøy, samt å skape gode vilkår for utveksling av informasjon og erfaring mellom brukere. NUUG er tilknyttet USENIX som en nasjonal gruppe, og fungerer som kontaktorgan mot andre tilsvarende internasjonale grupper.
NUUG og HIO har et aktivt samarbeid om å skape et miljø i Norge rundt utviklingen og driften av datasystemer basert på åpne standarder. NUUG har medlemmer fra hele Norge, og har sterke forbindelser med internasjonale medlemsorganisasjoner i Sverige, USA, England, Nederland og Australia. HIO tilbyr NUUG møtelokaler, og NUUG gir et faglig tilbud til studentene ved HiO i form av seminarer en gang i måneden - pluss at studentene kommer i kontakt med datafolk fra arbeidslivet.

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo er Norges fjerde største utdanningsinstitusjon med over 10 000 studenter og 1000 tilsatte. Den sentrale IT-tjenesten baserer mye av sin drift på fri programvare og har et brukeradministrativt system basert på PHP, Perl og MySQL, kjører alle fil- og print servere på Samba og HiO-veven har alltid vært basert på fri programvare-systemer, nå eZ publish. HiO har en av de største datautdanninger i Norge. Avdelingen er blant annet spesialister på nettverk- og systemadministrasjon og har huset flere frie programvareprosjekter.

Takk til de gode hjelperne

Årets utdeling av prisen for fremme av fri programvare er en realitet takket være det arbeidet til Petter Reinholdtsen, Hårek Haugerud, Peter N. M. Hansteen, Gaute Nessan, Morten Kjelkenes og Håvard Fosseng. Vi retter også en stor takk til NUUG Foundation som stiller opp med finansiering av prisen.
Håvard Fosseng og Petter Reinholdtsen har vært redaksjonen for denne informasjonsfolderen.

Program for utdelingen

17:00-17:30  - Dørene åpnes, enkel bevertning
17:30-18:30  - Åpning ved Per Øystein Staff, dekan for ingeniøutdanningen på HiO
 - Velkomsthilsen fra NUUGs leder Petter Reinholdtsen
 - Tilbakeblikk fra 2005-vinneren eZ systems ved Johann Yoon
 - «Trenger vi nasjonalt kompetansesenter for fri programvare?» av Anders Werp fra initativtakerne for senteret
 - «Åpenhet varer lengst» av Håkon Wium Lie
 - «Regjeringens programvarepolitikk» ved politisk rådgiver Jørund Leknes for fornyingsminister Heidi Grande Røys
 - Juryens vurdering ved juryleder Jakob Breivik Grimstveit
 - Pris-overrekkelse ved politisk rådgiver Jørund Leknes for fornyingsminister Heidi Grande Røys
19:00  - Avgang til middag, ca. 10 minutter å gå
19:15-24:00  - Festmiddag på Cafe Europa for de nominerte og utvalgte gjester

Kontaktadresser

Hvis du vil vite mer om prisen, ta kontakt med NUUGs sekretariat, NUUGs formann Petter Reinholdtsen eller prisens pressekoordinator Peter N.M. Hansteen.

HiO
Høgskolen i Oslo
Postboks 4 St Olavs plass
0130 Oslo
Telefon: +47 2245 2000
Telefax: +47 2245 3065
Epost: postmottak@hio.no
URL: http://www.hio.no/
NUUG
NUUG
Møllergaten 24
0179 OSLO
Telefon: +47 2298 8673
Telefax: +47 2236 3701
Epost: sekretariat@nuug.no
Pressekoordinator: +47 98071263
URL: http://www.nuug.no/
File translated from TEX by TTH, version 3.68.
On 23 Oct 2006, 17:20.